Serwis wózków widłowych

Serwis wózków widłowych – zagadnienia prawne

Motoryzacja

Serwis wózków widłowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa, które wskazują m.in. kto posiada uprawnienia do przeprowadzania napraw i jakie warunki musi spełniać każde centrum serwisowe. Naprawa wózków widłowych wymaga posiadania kwalifikacji i spełnienia standardów prawa europejskiego, które precyzuje ich zakres oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za nie.

Naprawa wózków widłowych – aspekty prawne

Z dniem 18 sierpnia 2003 roku weszło w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r., zmieniającym rodzaj urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia zostają objęte dozorem technicznym (Dz. U. Nr 28, poz. 240). Te przepisy wskazują dokładnie jak powinna wyglądać praca w serwisach i jakie obowiązki ciążą na centrach serwisowych jeśli chodzi o wózki widłowe, ich konserwację i naprawę. Wiąże się to również ze stosowaniem przepisów UDT. Zgodnie z omawianymi przepisami napraw wózków widłowych może dokonywać konserwator, czyli osoba, która posiada aktualne uprawnienia UDT.

Jaki wpływ na działanie centrum serwisowego mają regulacje prawne?

Obowiązujące obecnie przepisy jasno wskazują, że każda firma, która oferuje naprawy wózków widłowych stosowanych na co dzień w zakładach produkcyjnych, na halach, w portach itp. powinien posiadać niezbędne szkolenia, pozwolenia i uzyskane pozwolenie z Urzędu Dozoru Technicznego. Ponadto niezbędne są uprawnienia do przeprowadzania napraw i modernizacji jeśli chodzi o wózki widłowe. Dotyczy to także spawania masztów.
Aktualne regulacje prawne powodują, że serwisy są zobowiązane do nakładania na użytkowników wózków obowiązku rejestrowania posiadanych podnośników w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz przeprowadzania okresowych przeglądów sprawdzających stany techniczne pojazdów.
Na ogół serwisy oferuję renowacje i naprawy wózków własnych jak i innych firm.

Inne czynności wykonywane w serwisach wózków widłowych

W zakres oferty firm serwisowych, wykonywanej zgodnie z normami prawa, wchodzi ponadto całościowa renowacja wózków i serwis wózków widłowych takich marek jak: Manitou, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Linde, Still i inne. Serwisanci na co dzień dokonują też przeglądów technicznych i zajmują się przygotowaniem podnośników do rejestrowania. Na czas naprawy serwisy oferują klientom zastępcze wózki do korzystania z nich w miejscu pracy. W sytuacjach awaryjnych możliwa jest ponadto szybka naprawa na miejscu zdarzenia – do 24 godzin od wydarzenia.