elektryk, SEP

Co może osoba, która posiada uprawnienia SEP?

Technologia Przemysł

Pod nazwą uprawnienia SEP kryje się szereg uprawnień, których zakres i charakter zależą w głównej mierze od rodzaju zdanego kursu. Najpopularniejszą odmianą tychże uprawnień jest kurs G1, który jest ukierunkowany na eksploatację i dozorowanie prac przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych.

Eksploatacja czy dozór?

Możliwe do uzyskania sepowskie uprawnienia dzielą się na dwa rodzaje: eksploatacyjne i dozorowe. Uprawnienia eksploatacyjne pozwalają na wykonywanie wszystkich niezbędnych prac przy urządzeniach instalacyjnych. Co ważne, mowa tu o bardzo szerokim spektrum prac, które – oprócz samej eksploatacji – dotyczą również realizacji określonych napraw, czynności konserwacyjnych lub też pomiarów specjalistycznych (np. pomiarów rezystancji izolacji).

Z kolei uprawnienia dozorowe są przeznaczone dla osób, których zadaniem jest nadzorowanie pracowników wykonujących powyższe prace. Dozorowe SEP uprawnienia nie pozwalają jednak na realizację typowych prac związanych z eksploatacją. Warto jednak wiedzieć, że osoba posiadająca uprawnienia dozorowe, ma pełne prawo do tego, aby kontrolować pracę innych, podpisywać dokumentację, dokonywać odbiorów technicznych itd.

Uprawnienia SEP G1 – co może pracownik?

Osoba posiadająca sepowskie uprawnienia G1 to specjalista, który jest uprawniony do eksploatacji lub dozoru urządzeń prądotwórczych, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV lub wyższym (zależnie od zakresu posiadanych uprawnień), urządzeń elektrotermicznych, a także sprzętu do elektrolizy i aparatury kontrolno – pomiarowej. W ramach G1 osoba posiadająca SEP uprawnienia może też pracować przy zespołach prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW, a także przy ulicznej sieci oświetleniowej i sieci trakcyjnej. Jak widać, zakres uprawnień jest w przypadku G1 bardzo szeroki. Trzeba jednak pamiętać, że w ramach uprawnień SEP można również zdać egzamin na kwalifikacje G2 i G3. Dotyczą one – odpowiednio – instalacji grzewczych i paliwowych, a także instalacji gazowych.

Podsumowując, posiadacze sepowskich uprawnień to poszukiwani specjaliści na rynku pracy. Trzeba jednak pamiętać, że z uprawnieniami wiążą się również obowiązki, których najważniejszą częścią jest dbanie o bezpieczeństwo w trakcie prac elektrycznych. Co więcej, od kwalifikacji specjalistów z tej dziedziny zależy również bezpieczeństwo użytkowników sieci domowych i przemysłowych.