elektrycy, SEP

Uprawnienia SEP do 1kV – jaki obejmują zakres?

Technologia Przemysł

Uprawnienia SEP do 1kV znacznie zwiększają pozycję na rynku pracy. Dlatego też ich uzyskaniem tak bardzo zainteresowane są osoby pracujące bądź chcące rozpocząć pracę w branży energetycznej. Warto zatem wiedzieć, czego dokładnie uprawnienia te dotyczą i jak je uzyskać?

Kurs SEP – co trzeba o nim wiedzieć?

W celu uzyskania uprawnień SEP konieczne jest odbycie odpowiedniego kursu oraz zdanie egzaminu. Chcąc uzyskać uprawnienia elektryczne, w pierwszej kolejności odbyć należy kurs SEP G1. W ramach kursu podejmowana jest tematyka z zakresu obsługi, remontu, konserwacji oraz montażu urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych, których napięcie nie przekracza 1kV. Odbycie takiego kursu stanowi przygotowanie do egzaminu SEO, którego zdanie oznacza uzyskanie uprawnień.

Jak przygotować się do egzaminu SEP?

Jak wspomniano, aby uzyskać uprawnienia G1, konieczne jest pozytywne zdanie egzaminu przez wykwalifikowaną komisją. Wcześniej jednak odbyć należy odpowiedni kurs. Takie kursy organizują różne firmy i odbywają się one w niemal każdym większym mieście. Pamiętać jednak trzeba, że wybór kursu nie powinien być przypadkowy. Warto zwrócić uwagę na jego program, osobę prowadzącą oraz opinie na temat firmy organizującej kurs. Tylko wybór dobrej jakości kursu będzie gwarancją dobrego przygotowania do egzaminu SEP.

Jak wygląda egzamin SEP?

Aby uzyskać uprawnienia elektryczne, zdać należy egzamin SEP? Jak wygląda przebieg takiego egzaminu? W pierwszej kolejności, po odbyciu kursu, należy złożyć wniosek do Stowarzyszenia Elektryków Polskich i poczekać na wyznaczenie terminu egzaminu. Sam egzamin odbywa się w formie ustnej i nie jest trudny. Pytania nie wybiegają poza zakres tematyczny omawiany na kursie. Oznacza to, że po odbyciu dobrego kursu nie powinno się mieć żadnych problemów ze zdaniem egzaminu.

Dla kogo egzamin SEP?

Do egzaminu SEP przystąpić mogą osoby, które ukończyły kurs, są pełnoletnie oraz posiadają minimum wykształcenie podstawowe. Z tej możliwości najczęściej korzystają osoby młode, które wchodzą dopiero na rynek pracy. Uzyskane uprawnienia SEP do 1kV znacznie zwiększa ich konkurencyjność na rynku pracy. Wynika to z tego, że wiele przedsiębiorstw z branży energetycznej wręcz wymaga dziś posiadania takich uprawnień od swoich pracownik. Ich posiadanie wiąże się zatem z wymiernymi korzyściami.